Andre fagområder

Gratis

Kundekommunikasjon.

Hvordan skal vi kommunisere med kundene våre, og hva er det viktig å huske på? Mye er opplagt, men ofte er det fint å få det repetert.

Foredragsholder er kommunikasjons- og markedsrådgiver i Økonomiforbundet, Liv Berit Karlsen.

Gratis

Korte velferdspermisjoner.

Oppdateringstimer: 1 t. andre fagområder/obligatoriske emner.

Dette er et nettkurs i regi av Økonomiforbundet hvor foredragsholder er arbeidslivsrådgiver Gry Skålnes.