Andre fagområder

Gratis

Kundekommunikasjon

Hvordan skal vi kommunisere med kundene våre, og hva er det viktig å huske på? Mye er opplagt, men ofte er det fint å få det repetert.

Foredragsholder er kommunikasjons- og markedsrådgiver i Økonomiforbundet, Liv Berit Karlsen.
Gratis

Korte velferdspermisjoner

Oppdateringstimer: 1 t. andre fagområder/obligatoriske emner.

Dette er et nettkurs i regi av Økonomiforbundet hvor foredragsholder er arbeidslivsrådgiver Gry Skålnes.