Finansregnskap/ bokføringsregelverket

Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Endrede krav til noteopplysninger for små foretak

Oppdateringstimer: 2 timer finansregnskap.

Foredragsholder er statsautorisert revisor Knut Sveen.
Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Regnskapsanalyse og bruk av nøkkeltall.

Oppdateringstimer: 2 timer finansregnskap.

Foredragsholder er statsautorisert revisor Knut Sveen.
Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Rådgivning og regnskapsførerrollen

Oppdateringstimer: 1 t. finansregnskap og 1 t. rettslære.

Foredragsholder er statsautorisert revisor Knut Sveen.