Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Ord.pris kr 3 800,- Medl.pris kr 3 400,-
Kom i gang

Med ny regjering, nye regler om opsjoner i arbeidsforhold, ny global inntektsskatt, nye naturalytelses- og konsernbidragsregler, nye skjemaer og Skatteetatens SIRIUS-prosjekt, er det utvilsomt mye nytt, men kanskje viktigst er det å kunne vite at du har full oversikt over det du må vite!

Dette kurset går 11. januar 2022, kl 09.00-16.00.

I dette heldagskurset skal vi gjennomgå hovedpunktene og nyhetene i årsoppgjøret for 2021. Vi ser nærmere på problemstillinger, fallgruver og årsoppgjørselementer som det er knyttet størst risiko til. I kurset vil vi ha fokus på konkrete og aktuelle temaer det forutsettes at du behersker for å kunne utarbeide et riktig årsoppgjør.


Kursinnhold:

 • Fradragene som skaper hodebry
 • Nye skatteregler
 • Beholdningsendringer
 • Vedlikehold/påkostning
 • Fusjon og fisjon – behandling i regnskapet
 • Tapsføring på fordringer – i og utenfor næring
 • Kompensasjonsordningen i årsoppgjøret
 • Utfordringer med fritaksmetoden
 • Formuesskatt
 • Skatt og konkursbehandling
 • Aktuell praksis
 • Årsresultatet – utbytte, konsernbidrag og underskudd
 • Tilleggsopplysninger til skattemeldingen?

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer og controller.


Kurssted: Munkedamsveien 3B, 0161 Oslo


Oppdateringstimer: 3,5 t. skatt/avgift og 3,5 t. finansregnskap – bokføring.


For å komme til dette kurset, klikk her: https://www.strandenas.no/arsoppgjor-og-skatt-nar-bunnlinjen-teller/