Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Ord.pris kr 3 250,- Medl.pris kr 2 750,-
Kom i gang

Beskrivelse av kurset:

Kurset er tilpasset praktisk bruk for regnskapsførere og revisorer og er en gjennomgang av bokføringsloven med forskrift, med hovedvekt på dokumentasjon av bokførte opplysninger. Det er lagt vekt på å få med de siste endringene i bokføringsloven med forskrift og i Norske bokføringsstandarder (NBS) og Uttalelser om god bokføringsskikk (GBS) innenfor temaet.


Deltakere som har meldt seg på, vil få tilsendt brukernavn og passord fra Høgskolen i Innlandet. Det må påregnes at dette vil ta noen dager før det er i orden.

Kort tid etter at du har meldt deg på et kurs, vil du motta faktura for dette. Kursbevis vil ikke bli utstedt før betaling er registrert.


Oppdateringstimer: 7 t. finansregnskap – bokføring.