Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Ord.pris kr 3 250,- Medl.pris kr 2 750,-
Kom i gang

Beskrivelse av kurset:

I kurset gjennomgås de krav som stilles til regnskapsfører gjennom regnskapsførerregelverket, med hovedvekt på standarden GRFS (God Regnskapsføringsskikk).

Standardens formål er å gi uttrykk for hvilke forutsetninger regnskapsførervirksomheten skal oppfylle for å påta seg regnskapsføreroppdrag i næring for andre og hva regnskapsførervirksomheten normalt skal legge til grunn som god praksis ved oppdragsutførelsen. Standarden skal medvirke til at oppdragsgivere mottar regnskapstjenester av høy kvalitet med gode regnskapsprodukter som resultat.

Regnskapsførerloven med forskrift, Forskrift om risikostyring og internkontroll og Hvitvaskingsloven med forskrift kommenteres der det er naturlig ifh til gjennomgangen av GRFS’en.

Det er innarbeidet vedtatte endringer i GRFS’en gjeldende fra 01.01.2017.


Deltakere som har meldt seg på, vil få tilsendt brukernavn og passord fra Høgskolen i Innlandet. Det må påregnes at dette vil ta noen dager før det er i orden.

Kort tid etter at du har meldt deg på et kurs, vil du motta faktura for dette. Kursbevis vil ikke bli utstedt før betaling er registrert.


Oppdateringstimer: 7 t. regnskapsfører-regelverket.