Regnskapsførerregelverket/GRFS

Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket for regnskapsførere og regnskapsbyråer

Oppdateringstimer: 2 timer regnskapsførerregelverket/GRFS.

Foredragsholder er daglig leder i Økonomiforbundet, Rune Martinsen.

Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Internkontroll i regnskapsvirksomheter

Oppdateringstimer: 2 timer regnskapsførerregelverket/GRFS.

Foredragsholder er statsautorisert revisor Knut Sveen.