Rettslære

Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Ny arvelov – hva skjer med arv og testamente?

Oppdateringstimer: 3 t. rettslære.

Dette er et nettkurskurs i regi av Advokatfirmaet Strandenæs.

Se mer…

Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Kjøp og salg av bedrifter.

Oppdateringstimer: 3 t. rettslære.

Dette er et nettkurskurs i regi av Advokatfirmaet Strandenæs.

Se mer

Ord.pris kr 2 000,- Medl.pris kr 1 500,-

Arverett.

Oppdateringstimer: 3 t. rettslære.

Dette er et nettkurs i samarbeid med advokat Vidar Brobakken.

Se mer

Ord.pris kr 2 000,- Medl.pris kr 1 500,-

Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak?

Oppdateringstimer: 1 t. skatt/avgift, 1 t. rettslære.

Dette er et nettkurs i samarbeid med advokat Vidar Brobakken.

Se mer

Ord.pris kr 1 500,- Medl.pris kr 1 200,-

Rådgivning og regnskapsførerrollen.

Oppdateringstimer: 1 t. finansregnskap og 1 t. rettslære.

Foredragsholder er statsautorisert revisor Knut Sveen.

Se mer